Bedrijfshulpverlening, Calamiteiten oefenen en Trainingen

Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV)

BHV'ers worden aangesteld door werkgevers. Dat is voor veel organisaties verplicht vanuit de Arbo-wet.

Vanuit de Arbo-wet moeten bedrijven een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) profiel opstellen. Hieruit komt naar voren hoeveel personen er in het bedrijf moeten worden opgeleid tot BHV'ers.

In het huidige opleidingssysteem kan men BHV'ers opleiden in vier modulen:

  1. Spoedeisende hulp
  2. Niet spoedeisende hulp
  3. Ontruiming
  4. Brandbestijding

Het bedrijf kan kiezen welke module de cursist dient te volgen om uiteindelijk een compleet opgeleide BHV-organisatie te krijgen, zoals vereist is voor dat betreffende bedrijf volgens het RI&E profiel.

De meest voorkomende keuze is de BHV'er compleet op te leiden. Bij BCT kan dit door een cursus van 2 dagen te volgen, waarbij het examen aan het einde van iedere cursusdag zal worden afgenomen conform het reglement van het NIBHV.

Eenmaal per jaar volgt een herhalingsles van 1 dag om zo een geldige verlenging te verkrijgen.
 

IMGP0730.jpg

Spoedeisende hulp

De cursist wordt opgeleid tot hulpverlener die spoedeisende hulp kan verlenen aan gewonde personenen. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een shock-toestand, een verslikking, een epileptische aanval of zelfs een hartaanval, waarbij reanimatie met AED plaatsvindt.

Deze opleiding neemt bij BCT een dagdeel in beslag, waarna de cursist NIBHV gecertificeerd is.

 

DSC00474.jpg

Niet spoedeisende hulp

De cursist wordt opgeleid tot hulpverlener die niet spoedeisende hulp kan verlenen aan een persoon met lichte verwondingen, zoals bijvoorbeeld een klein snijwondje in de vinger of een blauwe nagel door beknelling. 
Deze opleiding neemt bij BCT een dagdeel in beslag, waarna de cursist NIBHV gecertificeerd is.


 

ontruiming.jpg

Ontruiming

De cursist wordt geïnstrueerd hoe te handelen tijdens een ontruiming. Een ontruimer hoeft niet over dezelfde mate van kennis te beschikken als een volledig opgeleide BHV'er. De taken van een ontruimer beperken zich tot het controleren van (een deel van) het gebouw op achterblijvers en deze eventueel doorsturen naar de verzamelplaats. 
Deze opleiding neemt bij BCT een dagdeel in beslag, waarna de cursist NIBHV gecertificeerd is. 
 

F1000017.jpg

Brandbestrijding

De cursist wordt opgeleid om een (mogelijk) beginnende brand te kunnen blussen.

Deze opleiding neemt bij BCT een dagdeel in beslag, waarna de cursist NIBHV gecertificeerd is.
 

 

Extra modules

SIMG1409.jpg

EBHO

De cursist wordt opgeleid tot EHBO'er. Deze opleiding is zeer geschikt als meer kennis op het gebied van eerste hulp gewenst is. Er wordt diep op de lesstof ingegaan.
Deze opleiding neemt bij BCT vijf dagen in beslag en wordt afgesloten een examen conform de richtlijnen van het Oranje Kruis. Om het EHBO diploma jaarlijks te verlengen, moet de cursist minimaal 12 uur per jaar les volgen.

 

IMGP0713.jpg

Omgaan met alarm- en bommeldingen

De cursist wordt bijgebracht hoe om te gaan met een alarm- of bommelding en hoe ze de interne hulpverleningsketen kunnen activeren. 
Doelgroep van deze cursus zijn met name receptiemedewerkers en beveiligingspersoneel.
Deze opleiding neemt bij BCT een dag in beslag.