Bedrijfshulpverlening, Calamiteiten oefenen en Trainingen

VCA: Veiligheid-, gezondheids- en milieu- Checklist Aannemers

De cursisten worden opgeleid om op de hoogte te zijn van de veiligheidsaspecten tijdens werkzaamheden op risicovolle locaties, zoals bijvoorbeeld in de bouw, chemische industrie, petrochemische industrie en zorgsector.

Er zijn verschillen niveaus VCA-opleidingen:

  1. VCA Basis
  2. VCA VOL

Deze opleiding wordt op aanvraag verzorgd door BCT.

De geldigheidsduur van het VCA-diploma is vastgesteld op 10 jaar.

SIMG1361.jpg

Om dit te voorkomen is de VCA-opleiding bedoeld, hier is niet goed omgegaan met de bedieningsinstructie!